Nakon 5 punih godina, sastali smo se opet na istom mjestu, ista ekipa. Točno 13.12.2002.godine Izložio sam moju prvu papirnatu kreaciju zajedno s radovima djece s poteškoćama u razvoju, koji su štićenici Centra za rehabilitaciju “Juraj Bonači” iz Splita, a sve to je nadgledala Turistička zajednica grada Splita… Svima hvala na pomoći, a ovaj dan smo obilježili uz naše prijatelja… Snimila: Splitska televizija…