Riječ je o dizajniranoj kolekciji koja je stvarana za potrebe samostalne izložbe 2004 – e godine. To je ujedno i prva kolekcija gdje se mala kolekcija KAMENI CVITOVI pretvarala u novu kolekciju SUNČANI CVITOVI
Dio kolekcije je prodan, za vrijeme i nakon izložbe