U sklopu EKO ETNO SAJAM u KAštel Starom održana je tradicionalna godišnja modna revija