Kolekcija narukvica zamišljena je kao jedan usputni, dio nakita koji neće biti glavni dio nakita.
Kolekcija je nastala kroz igru, što fotografije mogu potvrditi.
Kolekcija je u cijelosti prodana.