Naušnice su dizajnirane samo u jednom primjerku. Cijela kolekcija se nalazi izložena tu, ali dio kolekcije je već prodan.