9.04.2013.
Ovo je prva u nizu samostalnih izložbi KAMENIH I SUNČANIH CVITOVA.
Riječ je o kolekciji koja je pripremljena upravo za izložbu.
U knjižnici Marka Marulića u Splitu